top of page

HOSPITALITY EUROPE

 

Kongres Integracji Społecznej jest organizowany przez Grupę Roboczą ds. Integracji Społecznej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego oraz Zgromadzenia Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Jezusa.

Grupa podlega Komisji Europy, której przewodniczy br. Joaquim Erra, Radny Generalny Zakonu.

Misją Grupy jest promowanie wiedzy, inicjatyw i wspólnego planowania w prowincjach europejskich w zakresie integracji społecznej.

Grupa angażuje się w prace w zakresie integracji społecznej poprzez towarzyszenie mające na celu zapobieganie, korygowanie i łagodzenie nieprawidłowości związanych z interakcjami międzyludzkimi wraz z ich dwoma wymiarami: autonomią funkcjonalną oraz integracją/relacją.

Celem tego towarzyszenia powinno być wspieranie interakcji i sprawczości osób.

Interakcja to: zdolność do realizowania i utrzymywania umiejętności bycia i relacjonowania się w grupie lub wyznaczonej wspólnocie z zachowaniem równości we wszystkich aspektach życia.

Sprawczość: zdolność danej osoby do działania, w sposób wolny i na miarę swoich możliwości, w świecie.

Grupę współtworzą przedstawiciele wszystkich prowincji europejskich Zakonu (Prowincji Polskiej, Bawarskiej, Austriackiej, Lombardzko-Weneckiej, Rzymskiej, Hiszpańskiej, Portugalskiej, Europy Zachodniej) oraz dwie przedstawicielki Sióstr Szpitalnych.

bottom of page